پلی استیشن چهار ( PS4 Pro )، نزدیک به پنج سال است که در دنیای پلی استیشن بازها، جلودار میدان است و جای تعجب ندارد که انتظارات در مورد جانشین جدید آن، پلی استیشن...

بیشتر